Живи култури и фибри

Можете да избирате от 3 висококачествени добавки с живи култури. Патентовани щамове живи култури с фибри за 10 пъти по-голяма ефикасност. Технологията ни за активно опаковане премахва нуждата от хладилник.