Условия за ползване (“Условия”)

Последно обновени: 23.01.2016

Моля, прочетете внимателно настоящите Условия за ползване („Условия“, „Условия за ползване“), преди да използвате уебсайта https://bg.intelligentlabs.org/ („Услугата“), управляван от Rad One LTD („ние“, „нас“ или „наш“).

Възможностите ви за достъп и използване на Услугата са обусловени от приемането и спазването на настоящите Условия. Условията са обвързващи за всички посетители, потребители и други лица, които използват или осъществяват достъп до Услугата.

Като използвате или осъществявате достъп до Услугата, Вие се съгласявате да спазвате настоящите Условия. В случай че не сте съгласни с Условията или с част от тях, не можете да използвате Услугата.

Покупки

Съветваме ви да се запознаете с правата си по Закона за продажба на стоки от 1979 (Sale of Goods Act 1979), Закона за нелоялни условия на договори от 1977 (Unfair Contract Terms Act 1977) и Регулациите относно нелоялни условия на договори с потребители от 1999 (Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations 1999).

В случай че решите да закупите продукт или услуга чрез Услугата („Покупка“), може да се наложи да ни предоставите определени данни във връзка с вашата Покупка, включително, но не само номер на кредитна Ви карта, датата на изтичане на кредитната карта, адрес за фактуриране и данни за доставката.

Приемайки Условията, заявявате и гарантирате, че: (1) имате законни права да използвате кредитна/и карта/и или друг/и метод/и на плащане във връзка с осъществяването на Покупка; и (2) предоставената от вас информация е вярна, точна и пълна. Изрично се съгласявате, че Rad One LTD не носи отговорност за вреди и загуби, настъпили вследствие на предоставяне на невярна или неточна информация.

Предоставяйки ни Вашите данни, Вие ни давате правото да ги споделяме с трети лица с цел осъществяване на Вашите Покупки.

Запазваме правото да откажем или отменим Вашата поръчка по всяко време поради следните неизчерпателно изброени причини: проблеми с наличността на продукта или услугата, грешки в описанието или цената на продукта или услугата, проблем със заявката Ви и пр. Изрично се съгласявате, че Rad One LTD не носи отговорност за вреди или загуби, настъпили вследствие на отмяна на поръчка.

Запазваме правото да откажем или отменим Вашата поръчка при съмнения за измама или за осъществяване на непозволена или незаконна транзакция

Предлагаме 30 дни гаранция за всички наши продукти. За повече информация можете да се свържете с нас на support@intelligentlabs.org, като посочите номера на поръчката си.

Предлагаме 3 метода на доставка

  • С приоритет (1-2 дни)
  • Стандартна (5-7 дни)
  • Експресна (2-5 дни)

Възстановяване на заплатени суми

Ако не сте 100% доволни от покупката си, можете да върнете продукта и да получите парите си обратно или да замените продукта с друг подобен или различен продукт.

Можете да върнете продукт в рамките на 30 дни от датата, на която сте го закупили.

За да Ви възстановим парите, молим да се свържете с нас на support@intelligentlabs.org

Наличност, грешки и неточности

Непрекъснато актуализираме каталога с продукти и услуги, които предлагаме чрез Услугата. Понякога се получават грешки във връзка с описанието, цената или наличността на продуктите и услугите, предлагани чрез Услугата. Възможно е да се забавим с актуализирането на информацията в Услугата или в рекламите ни в други уебсайтове. Изрично се съгласявате, че обърканото съдържание на продукт или услуга не съставлява оферта по смисъла на закона и не влече правни последици.

Не можем и не гарантираме верността или пълнотата на оповестената от нас информация, включително цени, изображения на продукти, характеристики, наличност и услуги. Запазваме правото да променяме и актуализираме информацията и да коригираме грешки, неточности или пропуски по всяко време и без предупреждение. Частта „Наличност, грешки и неточности“ не отменя правата, гарантирани в приложимото законодателство.

Конкурси, томболи и промоции

Всички конкурси, томболи и други промоции (наричани с общото название „Промоции“), провеждани чрез Услугата, могат да бъдат регулирани от правила, различни от настоящите Условия. Ако участвате в някакви Промоции, съветваме Ви да прочетете приложимите условия, както и Политиката ни за поверителност. В случай на противоречие между Промоцията и настоящите Условия за ползване, с предимство следва да се гледат условията на Промоцията. Условията на всички „Промоции“ са независими от настоящото споразумение.

Профили

Когато създавате профил в уебсайта ни, се задължавате да предоставяте вярна, пълна и актуална информация. В противен случай ще бъдете в нарушение на Условията, което може да доведе до незабавното закриване на профила ви в Услугата.

Вие носите отговорност за опазването на паролата, която ползвате за осъществяване на достъп до Услугата, както и за всички действия, извършени посредством паролата Ви, без значение дали последната се управлява от Услугата или от външни доставчици на услуги.

Съгласявате се да не разкривате паролата си на трети лица. Задължавате се да ни уведомите незабавно, в случай че установите пробив в защитата или неразрешено ползване на профила Ви.

Вашето потребителско име не може да бъде името на друго лице или образувание, чието използване не е разрешено от закона; нито наименование или търговска марка, които са обект на права на лица или наименования, различни от Вас, без необходимото разрешение; нито наименование, което е обидно, вулгарно или нецензурно. Изрично се съгласявате, че ние няма да носим отговорност за вреди и загуби, настъпили вследствие на неверни твърдения, направени от Вас в тази връзка.

Интелектуална собственост

Услугата и нейното оригинално съдържание, възможности и функционалности са и ще останат изключителна собственост на Rad One LTD и неговите лицензодатели. Услугата е защитена от законите за авторски права и търговски марки на Обединеното Кралство и на други държави. Нашите търговски марки и дизайни не могат да бъдат използвани за продукти или услуги без предварителното писмено съгласие на Rad One LTD.

Връзки към други уебсайтове

Нашата Услуга може да съдържа връзки към уебсайтове и услуги на трети лица, които не са притежавани и не се управляват от Rad One LTD.

Rad One LTD не може да контролира и не носи отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или действията на трети лица чрез техните уебсайтове и услуги. Вие приемате и се съгласявате, че Rad One LTD няма да носи пряка или косвена отговорност за вреди и загуби, причинени или евентуално причинени вследствие използването на съдържание, продукти или услуги от трети лица.

Настоятелно Ви съветваме да се запознаете с условията за ползване и политиките за поверителност на всички трети лица, чиито уебсайтове и услуги решите да ползвате.

Предпазване от отговорност

Съгласявате се да предпазвате от отговорност Rad One LTD, както и неговите лицензодатели и лицензианти, и техните служители, доставчици, агенти, чиновници и директори, във връзка с всякакви жалби, искове за вреди, ангажименти, загуби, задължения, разходи, дългове и разноски (включително, но не само адвокатски хонорари), произтичащи от: а) достъпването и използването на Услугата от Вас или от друго лице чрез Вашия профил и парола, или б) от нарушение на настоящите Условия.

Ограничаване на отговорността

Rad One LTD и неговите директори, служители, партньори, агенти, доставчици и съдружници няма при никакви обстоятелства да носят отговорност за косвени, съпътстващи и последващи вреди, вреди от неизпълнение, както и вреди от санкции, включително, но не само загуба на печалба, данни, употреба, репутация или други нематериални вреди, произтичащи от: (1) достъпването и използването или невъзможността да достъпите или използвате Услугата; (2) поведение или съдържание на трети лица, разпространено чрез Услугата; (3) съдържание на Услугата; (4) неразрешен достъп, употреба или промяна на Ваши изявления или съдържание, на основата на гаранция, договор, деликт (включително непредпазливост) или друг правен институт, без значение дали сме били уведомени за възможността да настъпят такива вреди и дори ако методите за обезщетение, описани в настоящия документ, не са успели да постигнат предназначението си.

Освобождаване от отговорност

Използвате Услугата на собствен риск. Услугата се предоставя според оповестените характеристики и според наличността. Услугата не включва никакви гаранции, изрични или косвени, включително косвени гаранции за продаваемост, пригоденост за конкретна употреба, ненарушаване на запазени права или спазване на договорни условия.

Rad One LTD и дъщерните му дружества, съдружниците и лицензодателите му не гарантират че: а) Услугата ще функционира без прекъсване и че ще бъде защитена и налична в конкретно време на конкретно място; б) конкретни грешки или дефекти ще бъдат оправени; в) Услугата не е заразена с вируси или други вредоносни компоненти; или г) че използването на Услугата ще отговори на нуждите Ви.

Изключения

Без да се ограничава обхватът на предишните клаузи и приложимостта на други клаузи от настоящите Условия, Rad One LTD няма да носи никаква отговорност към Вас или други лица за косвени, съпътстващи и последващи вреди, както и за вреди, произтичащи от неизпълнение или санкция, настъпили вследствие на или във връзка с използването на Услугата, настоящите Условия, предмета на Условията, прекратяването на Условията или с други събития, включително, но не само лична злополука, загуби на данни, клиентела, пазари, спестявания, приходи, ползи, употреба, производство или репутация, предвидими или непредвидими, или финансови загуби, във връзка с всякакви законови норми за обезщетение (основани на договори, деликти, строга отговорност или друг правен институт), независимо от проявата на непредпазливост или друга форма на вина или нарушение (включително, но не само сериозна непредпазливост и неизпълнение) от Rad One LTD или от други лица, за чиито действия отговаря Rad One LTD, дори и ако Rad One LTD е било уведомено за възможността да настъпят такива вреди и загуби.

Приложимо право

Настоящите Условия ще се тълкуват и прилагат в съответствие със законите на Англия и Уелс, независимо от всички разпоредби относно противоречия в отделните правни режими.

Пропускът да упражним правата си или да наложим спазването на Условията не следва да се тълкува като отказ от права. В случай че дадена клауза от настоящите Условия бъде обявена за невалидна или неприложима от съд, останалите клаузи ще останат в сила. Настоящите Условия са единственото споразумение между нас относно Услугата и заместват всички предходни споразумения, сключени между нас относно Услугата.

Изменения

Запазваме правото да изменяме или да заменим изцяло настоящите Условия във всеки един момент. В случай че изменението е съществено, ще се опитаме да дадем поне 30 дни предизвестие, преди да го приведем в действие. Преценката кое изменение е съществено ще се извършва от нас.

Продължавайки да осъществявате достъп или да използвате Услугата след влизането в сила на измененията, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от тях. В случай че не сте съгласни с новите условия, преустановете използването на Услугата.

Политика за поверителност и Политика за „бисквитки“

Приканваме Ви да се запознаете с нашите Политика за поверителност и Политика за „бисквитки“. Съгласявате се, че те са част от настоящите Условия. Задължавате се да прочетете Политиката за поверителност и Политиката за „бисквитки“, преди да използвате Услугата.

Контакти

В случай че имате някакви въпроси относно Условията, молим да се свържете с нас.

Вземете 15% отстъпка при първата си поръчка

Въведете имейл адреса си, за да получите своя ваучер за 15% отстъпка