Политика за поверителност

Последно обновена: май 2018

Rad One LTD („ние“, „нас“ или „наш“) управлява уебсайта https://bg.intelligentlabs.org/ („Услугата“).

На тази страница ще се запознаете с политиките ни за събиране, използване и разкриване на лични данни, свързани с използването на Услугата от Ваша страна и съобразени с Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД).

Няма да използваме или споделяме личните Ви данни извън случаите, описани в настоящата Политика за поверителност.

Използваме личните Ви данни, за да можем да предоставяме и подобряваме Услугата. Използвайки Услугата, Вие се съгласявате със събирането и използването на лични данни в съответствие с настоящата Политика. Освен ако в Политиката не е определено друго, всички използвани термини приемат значението, възприето в нашите Условия за ползване, достъпни на https://bg.intelligentlabs.org/

Събиране и използване на лични данни

Докато използвате Услугата ни, може да Ви помолим да ни предоставите определена идентифицираща Ви информация, която ще използваме, за да се свържем с Вас или да Ви идентифицираме. Тази информация може да включва, но не се ограничава до Вашия имейл адрес, името, телефонния номер и пощенския Ви адрес („лични данни“).

Данните Ви се поддържат и съхраняват в системите ни, считано от датата на последната транзакция, осъществена чрез Услугата. Това не засяга правата Ви като субект на данни (физическо лице).

Данни за активност

Възможно е също така да събираме и данни, които се изпращат от Вашия браузър, когато посетите Услугата ни („данни за активност“). Тези данни могат да включват информация за IP адреса Ви, типа и версията на браузъра Ви, страниците на Услугата, които сте посетили, времето и датата на посещението Ви, колко време сте прекарали на отделните страници и други статистически данни.

В допълнение е възможно да използваме външни доставчици, като например Google Analytics, които събират и анализират този вид информация, с цел да подобрим функционалността на Услугата. Тези външни доставчици имат свои политики за поверителност, в които описват как те използват тази информация.

„Бисквитки“

„Бисквитките“ представляват малки пакети от данни, които могат да съдържат анонимен уникален идентификатор. Бисквитките се изпращат до браузъра Ви от уебсайтове и се съхраняват в паметта на компютъра Ви.

Ние използваме бисквитки, за да събираме информация. Можете да настроите браузъра си да блокира всички бисквитки или да Ви известява, когато Ви е изпратена бисквитка. В случай че откажете да приемате бисквитки, е възможно да загубите достъп до някои части от Услугата.

Поведенчески ремаркетинг

Rad One LTD използва услуги за ремаркетинг, за да Ви изпраща реклами чрез уебсайтовете на трети лица, след като сте посетили Услугата. Ние, както и третите лица – търговци, с които работим, използваме бисквитки, за да оптимизираме рекламите, които Ви изпращаме, на основата на посещенията Ви на Услугата.

  • Ремаркетинг услугата Google AdWords се предоставя от Google Inc. Можете да се откажете от Google Analytics for Display Advertising и да настроите рекламите на Google Display Network, като посетите тази страница Google Ads Settings. От Google препоръчват да инсталирате и Google Analytics Opt-out върху браузъра си. Google Analytics Opt-out е добавка за браузър, която позволява на посетителите на уебсайтове да блокират събирането и използването на данни за тях от Google. За повече информация относно правилата за поверителност на Google, можете да посетите тази страница Google Privacy & Terms.

Доставчици на услуги

Възможно е да използваме външни лица и компании, които да оптимизират Услугата, да предоставят Услугата от наше име, да предоставят услуги, свързани с Услугата, или да ни съдействат с анализа на Услугата ни и на начините, по които се използва.

Тези трети лица ще имат достъп до личните Ви данни само доколкото е необходимо, за да изпълняват гореописаните задачи от наше име, като са задължени да не разкриват или използват данните за други цели.

Комуникация

Възможно е да използваме личните Ви данни, за да Ви изпращаме нашия бюлетин, както и маркетингови или промоционални материали и друга интересна за Вас информация. Можете да се откажете от получаването на някои или всички видове съобщения от нас, като натиснете линка за отказ или последвате инструкциите, които ще намерите във всеки имейл, който Ви изпращаме.

Спазване на закони

Ще се наложи да разкрием личните Ви данни в случаите, в които сме задължени да го направим по силата на закон или на съдебна заповед, издадена от компетентен съд, както и в случаите, когато считаме, че това е необходимо за спазването на закона и за неговото разумно прилагане или за запазването на сигурността или интегритета на Услугата ни.

Търговски сделки

Личните Ви данни могат да бъдат предадени на трети лица, в случай че Rad One LTD участва в сделка за сливане, придобиване или продажба на активи. В тези случаи ще Ви изпратим известие, преди да предадем личните Ви данни, чието обработване от този момент нататък ще бъде регулирано от нова Политика за поверителност. Препращането на данните Ви не отменя правата Ви по Закона за защита на личните данни от 1998 (Data Protection Act 1998).

Сигурност

Сигурността на личните Ви данни е наш приоритет, но държим да отбележим, че нито един метод за предаване по интернет, нито метод за електронно съхранение е 100% сигурен. Полагаме усилия да предпазим данните Ви с всички възможни методи, но няма как да гарантираме абсолютна сигурност. Затова не можем да дадем гаранции за нивото на сигурност на Вашите данни, а единствено можем да Ви обещаем, че винаги ще действаме в съответствие с приложимото законодателство на Обединеното Кралство и на Европейския съюз.

Международно предаване на данни

Възможно е Вашата информация, включително лични данни, да бъде предадена и съхранявана върху компютри, намиращи се извън пределите на Вашия щат, област, държава или друга териториална единица, където законите за защита на личните данни да са различни от приложимите във Вашата юрисдикция.

В случай че пребивавате извън територията на Обединеното Кралство и решите да ни поверите данните си, искаме да Ви уведомим, че предаваме всяка информация, включително лични данни, към Обединеното Кралство и я обработваме там.

Съгласявайки се с настоящата Политика за поверителност и предоставяйки ни информация, Вие ни давате разрешение да извършим това предаване.

В случай че възникне спор, засягащ международното предаване на данни, Вие се съгласявате, че съдилищата на Англия и Уелс ще имат изключителна компетентност да разрешат спора.

Вашите права

– Право на информация

Настоящата Политика осигурява част от правото Ви на достъп до информация. В случай че се сдобием с информация, предоставена от Вас на трети лица, ще Ви уведомим в разумен срок, но не по-късно от един месец.

– Право на достъп до данните Ви

Имате право да получите потвърждение, че обработваме Ваши лични данни. Също така имате право на достъп до обработваните данни, както и право да се уверите в законосъобразността на обработването.

Можете да изпратите искане до нас в горния смисъл напълно безплатно, но ако искането е прекомерно, е възможно да Ви таксуваме приемлива сума. Ще Ви таксуваме и за последващи искания, касаещи същата информация.

Гарантираме, че всяко искане за достъп до лични данни ще бъде адресирано в рамките на един месец от получаването.

Ще се наложи да проверим самоличността Ви, преди да отговорим на искането, като използваме пропорционални методи. В общия случай това ще се случи чрез съобщение по пощата или чрез електронния Ви адрес.

– Право на коригиране

Имате право да поискате коригиране на неточни данни или допълване на непълни данни. Искането може да бъде направено устно пред служител или в писмен вид.

Всички корекции на данните ще бъдат осъществени в рамките на един месец от получаването на искането. Няма да Ви таксуваме за корекциите, освен в случаите, когато са прекомерни.

Може да се наложи да проверим самоличността Ви, за да осъществим желаните промени.

В случай че сме предоставили тези данни на трети лица, ще се свържем с всички тях поотделно, за да се уверим, че ще актуализират регистрите си.

– Право на изтриване

Имате право да поискате изтриване на личните Ви данни. Това право е познато като “правото да бъдеш забравен” и искането в този смисъл се подава в писмен вид.

Ще адресираме искането Ви в рамките на един месец от получаването.

Няма да Ви таксуваме за изтриването на данните Ви. Ще се наложи да проверим самоличността на всяко лице, желаещо да упражни “правото да бъде забравено”.

– Право на ограничаване на обработването

Имате право да поискате ограничаване на обработването или преустановяване на използването на личните Ви данни. Възможно е да продължим да съхраняваме данни за Вас, но ще престанем да ги използваме.

Искането Ви може да бъде подадено в писмен вид и ще бъде адресирано без забава, но най-късно в рамките на един месец от получаването.

– Право на възражение

Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни. В случай че пожелаете да спрем да използваме личните Ви данни, ще го сторим без забава.

– Право на жалба до надзорния орган

 

В случай че желаете да подадете жалба срещу обработването на личните Ви данни, можете да се свържете със Службата на комисаря по информацията чрез уебсайта www.ico.org/concerns или на адрес:

 

Information Commissioner’s Office

Wycliffe House

Water Lane

Wilmslow

Cheshire

SK9 5AF

United Kingdom

 

Връзки към други уебсайтове

Нашата Услуга може да съдържа връзки към уебсайтове на трети лица, които не се управляват от нас. Ако последвате някоя от тези връзки, ще бъдете пренасочени към съответния външен уебсайт. Настоятелно Ви съветваме да се запознаете с Политиката за поверителност на всеки уебсайт, който посетите.

Не можем да контролираме и не носим никаква отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на уебсайтовете и услугите, управлявани от трети лица.

Лични данни на деца

Нашата Услуга не е насочена към лица, ненавършили 13 години („деца“).

Не събираме съзнателно идентифициращи данни за деца, ненавършили 13 години. Ако сте родител или настойник и сте установили, че детето Ви ни е предоставило лични данни, молим да се свържете с нас. В случай че установим, че сме събрали лични данни от дете под 13 години без верифицирано съгласие от родител, ще предприемем необходимите действия, за да премахнем информацията от сървърите ни.

Изменения на Политиката за поверителност

Възможно е от време на време да актуализираме нашата Политика за поверителност. Ще Ви уведомяваме за всички нанесени промени, като публикуваме новата Политика на тази страница.

Съветваме Ви периодично да преглеждате Политиката за поверителност за нанесени промени. Всички изменения влизат в действие от момента на публикуването им на тази страница.

В случай че направим съществени промени в Политиката, ще Ви известим чрез имейл адреса, който сте ни предоставили, или като поставим съобщение на видимо място на уебсайта ни.

Приложимо право

Настоящата Политика ще се тълкува и прилага в съответствие със законите на Англия и Уелс, независимо от нормите, уреждащи противоречия в правните режими.

Контакти

В случай че имате въпроси относно Политиката за поверителност, можете да се свържете с насsupport@intelligentlabs.org

Можете да се свържете с нас и по пощата на адрес:

32 Barnmead

Haywards Heath

England

RH16 1UZ

United Kingdom

Вземете 15% отстъпка при първата си поръчка

Въведете имейл адреса си, за да получите своя ваучер за 15% отстъпка